Instaforex web trader

InstaForex
Web Trader

Trade now
close

Ký quỹ tiền

Khách hàng thân mến, chúng tôi xin được nhắc bạn rằng khi bạn rút tiền qua hệ thống thanh toán bạn phải tuân theo quy tắc sau: hệ thống thanh toán cũng như đơn vị tiền gửi và tiền rút phải giống nhau.

Tất cả các khoản tiền rút và tiền gửi được xử lý trong giờ làm việc của Bộ phận Tài chính từ thứ hai đến thứ sáu, 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. (UTC +3).

Deposit in Tether

Deposit in Tether

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Deposit in Ethereum

Deposit in Ethereum

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Gửi tiền qua Bitcoin

Gửi tiền qua Bitcoin

Không có phí. Tiền gửi được xử lý trong vòng 3 giờ.

Gửi tiền qua Litecoin

Gửi tiền qua Litecoin

Không có phí. Tiền gửi được xử lý trong vòng 3 giờ.

PayCo

PayCo

Không có phí. Gửi tiền tức thì.

Gửi tiền qua Payment Asia

Gửi tiền qua Payment Asia

Không có phí. Tiền gửi được xử lý trong vòng 3 giờ. Support for all banks in Vietnam.

Chuyển nội địa

Chuyển khoản nội địa ở Trung Quốc

Chuyển khoản nội địa ở Trung Quốc

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Ấn Độ

Chuyển khoản nội địa ở Ấn Độ

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Singapore

Chuyển khoản nội địa ở Singapore

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Pakistan

Chuyển khoản nội địa ở Pakistan

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Hàn Quốc

Chuyển khoản nội địa ở Hàn Quốc

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Thái Lan

Chuyển khoản nội địa ở Thái Lan

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Châu Phi

Chuyển khoản nội địa ở Châu Phi

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Bangladesh

Chuyển khoản nội địa ở Bangladesh

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.